Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

bat_tay

Khách hàng - Đối tác của công ty

 • Ban quản lý dự án – Sở Xây dựng.
 • Sở văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Đồng.
 • Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt.
 • Công ty Điện lực Cà Mau.
 • Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng.
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa – thể thao tỉnh Lâm Đồng.
 • Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.
 • Sở khoa học & Công nghệ Bình Thuận.
 • Công ty Truyền tải điện 3.
 • Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà.
 • Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Lạt.
 • Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Lạt.
 • Phòng công thương huyện Bảo Lâm.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt.
 • Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bảo Lâm.
 • Phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt.
 • Nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa – thể thao tỉnh Lâm Đồng.
 • Công ty cổ phần giáo dục Nguyễn Khuyến.
 • Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt.
 • Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt.
 • Cục bản đồ/BTTM.
 • Ban quản lý dự án quảng trường thành phố Đà Lạt.
 • Trung tâm quản lý nhà Đà Lạt.
 • Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt.
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh ủy Lâm Đồng.

Quay lại