Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

LO_GO_HOI_KTS_VIET_NAM

Giới thiệu Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng

Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng được thành lập vào năm 1985, theo Quyết định số 141/KT ngày 19/5/1985 của Ban Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

xem chi tiết

Quay lại