Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

LO_GO_HOI_KTS_VIET_NAM

Giới thiệu Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng

 

Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng được thành lập vào năm 1985, theo Quyết định số 141/KT ngày 19/5/1985 của Ban Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

 

 

 

 

 

Hiện nay, Hội có 66 hội viên và được chia làm 6 Tổ KTS:

1.    Tổ KTS Văn phòng Hội

2.    Tổ KTS Sở Xây dựng Lâm Đồng

3.    Tổ KTS TP. Đà Lạt

4.    Tổ KTS Khối Doanh nghiệp

5.    Tổ KTS Đại học Yersin – Đà Lạt

6.    Tổ KTS TP. Bảo Lộc

Quá trình hình thành tổ chức Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng và các kỳ Đại hội:

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong đoàn quân xây dựng tăng cường từ Bắc vào Đà Lạt– Lâm Đồng (1975) có một Hội viên Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam là KTS Nguyễn Văn Lập.

Từ năm 1978 – 1983: Ngành Xây dựng Lâm Đồng được tăng cường thêm một số KTS miền Bắc vào và sinh viên kiến trúc tốt nghiệp Đại học từ các khóa đầu tiên sau giải phóng, trong đó tập hợp thêm được 3 Hội viên gồm các KTS: Trần Đức Thành, Lê Hoàng và KTS Đặng Việt Nga. Tổng số Hội viên Hội KTS Việt Nam trong giai đoạn này là 4 người trên tổng số 12 KTS đang công tác tại Lâm Đồng. Lực lượng Hội viên của Lâm Đồng sinh hoạt trong khuôn khổ một Tổ hội và trực thuộc Chi hội KTS Việt Nam, khu vực TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Năm 1984: Lần đầu tiên Hội KTS Việt Nam có quyết định kết nạp 6 Hội viên mới cho Lâm Đồng, tạo tiền đề thuận lợi và mục tiêu phấn đấu cho việc thành lập một Chi hội địa phương để tổ chức sinh hoạt được ổn định và nề nếp.

Năm 1985: kết nạp thêm 6 Hội viên mới. Ngày 19/5/1985: Hội KTS Việt Nam  có quyết định thành lập Chi hội KTS Lâm Đồng (Quyết định số 141 ngày 19/5/1985) và cử KTS Đặng Việt Nga giữ chức vụ Chi hội trưởng với tổng số 16 Hội viên. Chi hội được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định phê chuẩn vào tháng 11/1985, có tư cách pháp nhân hoạt động, chịu sự lãnh đạo trực thuộc Hội Trung ương và lúc đầu là thành viên của Hội Văn học nghệ thuật địa phương. Sau đó, Chi hội đã thật sự lớn mạnh về mặt tổ chức để trở thành Hội KTS Lâm Đồng.

Tháng 8/1993: Đại hội KTS Lâm Đồng lần thứ II (nhiệm kỳ 1993 – 1998) chính thức bầu ra một Ban Chấp hành mới gồm 3 KTS, có chương trình hoạt động theo nhiệm kỳ, mở ra một thời kỳ hoạt động khởi sắc và có định hướng rõ nét theo mục tiêu “Tập hợp đội ngũ, phát triển Hội viên, cùng nhau trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường trách nhiệm tư vấn trước xã hội, bảo vệ quyền hành nghề chính đáng và hợp pháp của KTS…”. Giai đoạn này, Hội KTS Lâm Đồng đã lớn mạnh về nhiều mặt, đã được lãnh đạo Hội KTS Việt Nam đánh giá (trong đợt vào công tác ở Lâm Đồng tháng 7/1995) là “… mô hình hoạt động tiêu biểu của tổ chức Hội, qui tụ được đông đảo KTS, làm tư vấn chuyên môn cho chính quyền, có mối quan hệ tốt với các ngành, nhất là ngành Xây dựng và tạo được uy tín với địa phương…”, đến giai đoạn này tổng số Hội viên là 23 người, có 01 KTS là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Tháng 12/1998: Đại hội KTS Lâm Đồng lần thứ III (nhiệm kỳ 1998 – 2004) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành mới đã được bổ sung 5 thành viên và chia thành nhiều mảng hoạt động khác nhau, bám sát chương trình Nghị quyết Đại hội  và các chỉ đạo của Hội KTS Việt Nam và của Tỉnh ủy – UBND tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động của Hội vừa mang được tầm rộng về phạm vi đóng góp cho Hội Trung ương vừa mang tính cụ thể thiết thực phục vụ cho các chương trình kinh tế – xã hội tại địa phương. Lúc này tổng số Hội viên của Hội KTS Lâm Đồng là 28, có 01 KTS là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Tháng 5/2005: Đại hội lần thứ IV và kết hợp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KTS Lâm Đồng (19/5/1985 – 19/5/2005). Với sự có mặt của 27 hội viên và các đại biểu đại diện cho các cơ quan Đảng, chính quyền của Tỉnh, TP.Đà Lạt, các Huyện. KTS Phạm Sĩ Chức - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và KTS Huỳnh Tòa từ Đà Nẵng tham dự phát biểu và trao thưởng của Trung ương Hội. Đ/c Nguyễn Văn Đẳng- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu ban chấp hành mới với 05 thành viên do KTS Nguyễn Văn Lập giữ chức Chủ tịch Hội

Tháng 12/2009: Đại hội Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 đã được tổ chức, có 39 hội viên và các đại biểu của Tỉnh và TP.Đà Lạt. KTS Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đến dự, Đ/c Huỳnh Đức Hòa - Phó Bí thư Tỉnh Ủy- Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Ban chấp hành mới được mở rộng gồm 07 thành viên. KTS Nguyễn Văn Lập được Đại hội tín nhiệm bầu cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội. Nghị quyết Đại hội ghi nhận nhiều hoạt động có kết quả tốt của nhiệm kỳ trước và nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội đi vào chiều sâu và giữ vững định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy kiến trúc xanh (Chương trình do Hội Kiến trúc sư Việt Nam khởi xướng), vì một nền kiến trúc có trách nhiệm (Tuyên bố chung UIA Turino- 2008 của Hiệp hội Kiến trúc sư quốc tế UIA).

Tháng 11/2014 Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội tập trung chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – tự nguyện vì nền kiến trúc Lâm Đồng”. Tại Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ: 2015-2020) tổ chức tại Hà Nội tháng 4/2015, KTS Lê Tứ tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IX. Tại thời điểm này, Ban chấp hành mới (7 thành viên) đang tập trung xây dựng các kế hoạch chi tiết để đảm bảo lãnh đạo thắng lợi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cơ sở, các chủ trương lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Tháng 7/2015 Hội KTS Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội KTS Lâm Đồng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước cho tập thể và cá nhân Kts Nguyễn Văn Lập. Với sự có mặt của tham dự của Hội viên và các đại biểu đại diện cho các cơ quan Đảng, chính quyền của Tỉnh, TP.Đà Lạt, các Huyện. Kts Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, KTS Phạm Thanh Tùng.

Tháng 12/2016, Sau khi Đ/C Chủ tịch Hội (KTS Nguyễn Văn Lập) mất. BCH đã họp đột xuất để thống nhất việc cũng cố tổ chức bước 1, xúc tiến các thủ tục theo quy định với Tỉnh và Hội KTS VN. KTS Lê Tứ, Phó chủ tịch Hội KTS LĐ là chủ tài khoản mới và chịu trách nhiệm chung việc điều hành Hội trong thời gian chờ củng cố tổ chức Hội bước 2.

Tháng 11/2019 Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2024 với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến". Trong nhiệm kỳ mới Hội KTS đề ra mục tiêu xây dựng đoàn kết vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng và phục vụ các nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ hội viên yêu nghề, hội nhập tốt với cuộc cách mạng 4.0 góp phần xây dựng nền kiến trúc Lâm Đồng hiện đại, có bản sắc. Tại Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 7 đại biểu, KTS Lê Tứ được bầu làm Chủ tịch Hội. Tại Đại hội cũng diến ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ KTS trẻ Lâm Đồng do KTS Nguyễn Phạm Như Thủy làm chủ nhiệm, CLB được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết, định hướng cho các KTS trẻ trên địa bàn tỉnh phát huy trí tuệ và tài năng để xây dựng nền kiến trúc Lâm Đồng hiện đại mang bản sắc riêng. Đồng thời tạo môi trường để KTS của tỉnh giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.Quay lại