Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Góp ý kiến cho đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

HỘI KIẾN TRÚC SƯ  VIỆT NAM

HỘI KIẾN TRÚC SƯ LÂM ĐỒNG

Số:         / KTSLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Lạt, ngày 22 tháng 06 năm 2013

Về việc: Góp ý kiến cho đồ án

điều chỉnh Quy hoạch chung

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

đến năm 2030

và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Kính gởi : KTS ………….

Ngày 22/6/2013, tại văn phòng Hội, Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức giao lưu để nghe báo cáo về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức góp ý kiến tại cuộc họp.

Theo đề nghị của các KTS tham gia tại buổi giao lưu, để việc đóng góp ý kiến được rộng rãi và đảm bảo chất lượng, nay BCH hội KTS Lâm Đồng, ban chuyên môn, ban phụ trách Hội quán KTS quyết định chuyển toàn bộ thông tin về Quy hoạch chung Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm đến tất cả các Hội viên Hội Kiến Trúc Sư Lâm Đồng để các Hội viên có điều kiện nghiên cứu một cách chi tiết và chủ động cho việc đóng góp ý kiến.

Do việc Hội KTS Lâm Đồng phải tổng hợp các ý kiến góp ý cho nội dung đã đề cập bằng văn bản và phải gởi về Sở Xây Dựng Lâm Đồng trước ngày 28/06/2013.

Nên việc tham gia góp ý của các Hội viên sẽ được ấn định hạn cuối là thứ năm ngày 27/06/2013 vào lúc 15h .

Về thể thức góp ý kiến:

- Bằng văn bản gởi về văn phòng Hội KTS Lâm Đồng (116A Đường 3 tháng 2 TP. Đà Lạt)

- Gởi qua địa chỉ email: ktld@kientruclamdong.vn

 

Trân trọng

TM/BCH Hội KTS Lâm Đồng

Phó chủ tịch

Ghi chú : tải file tại đường dẫn

http://www.mediafire.com/download/11apzjpoymjcxy8/Tuyen_Lam_22-6-2013_bao_cao_hoi_KTS.pptQuay lại