Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Góp ý kiến cho đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

HỘI KIẾN TRÚC SƯ  VIỆT NAM

HỘI KIẾN TRÚC SƯ LÂM ĐỒNG

Số:         / KTSLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Lạt, ngày 11 tháng 01 năm 2013

Về việc: Góp ý kiến cho đồ án

điều chỉnh Quy hoạch chung

TP.Đà Lạt đến năm 2030

và tầm nhìn  đến 2050.

Kính gửi:   KTS……………………………………

Theo đề nghị của Sở Xây Dựng Lâm Đồng tại văn bản số 02/SXD-KTQH, ngày 03 tháng 01 năm 2013. Về việc: “Góp ý kiến cho đồ án  điều chỉnh Quy hoạch chung  TP.Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn  đến 2050 ”. Ngày 10 tháng 01 năm 2013, tại văn phòng Hội, Hội Kiến Trúc Sư Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị để nghe báo cáo tổng quan về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Lạt và tổ chức việc góp ý kiến bước 1 ngay tại Hội nghị.

Theo đề nghị của các KTS đã tham gia tại Hội nghị. Để việc góp ý kiến được rộng rãi và đảm bảo chất lượng. Nay BCH Hội KTS Lâm Đồng, ban chuyên môn, ban phụ trách Hội quán KTS quyết định chuyển toàn bộ thông tin về Quy hoạch chung TP.Đà Lạt ( Đĩa CD ) đến tất cả các Hội viên Hội Kiến Trúc Sư Lâm Đồng để các Hội viên có điều kiện nghiên cứu một cách chi tiết và chủ động cho việc đóng góp ý kiến.

Do việc Hội KTS Lâm Đồng phải tổng hợp các ý kiến góp ý cho nội dung đã đề cập bằng văn bản và phải gởi về Sở Xây Dựng Lâm Đồng trước ngày 15/01/2013. Nên việc tham gia góp ý của các Hội viên sẽ được ấn định hạn cuối là thứ hai ngày 14/01/2013 vào lúc 15h .

Về thể thức góp ý kiến:

- Bằng văn bản gởi về văn phòng Hội KTS Lâm Đồng (116A Đường 3 tháng 2 TP. Đà Lạt)

- Gởi qua địa chỉ email: ktld@kientruclamdong.vn

 

 

Ghi chú:                                                                                                    Trân trọng

 

Tài liệu download tại địa chỉ sau:                                                     TM/BCH Hội KTS Lâm Đồng

http://www.mediafire.com/?5jxl5yjrj8xu7                                                    Phó chủ tịch

 

 

 

Kts.Lê TứQuay lại