Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Hội thảo khoa học chủ đề “Kiến trúc du lịch Biển Việt Nam” tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang

Hội thảo khoa học chủ đề “Kiến trúc du lịch Biển Việt Nam” được tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang từ ngày 16 đến ngày 18/11/2012. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường sự học hỏi và trao đổi chuyên môn giữa các KTS trên cả nước.

Hội KTS Lâm Đồng rất mong các hội viên sắp xếp thời gian đăng ký tham gia Hội thảo


Quay lại