Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

02_PHAN_KHU_copy

Sinh hoạt chuyên đề

Ngày 6/8/2011, tại hội quán Kiến trúc (116A đường 3/2 - Tp Đà Lạt) đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề "Tham gia góp ý đồ án Quy hoạch phân khu thể thao - Trung tâm Văn hoá Thể thao tỉnh Lâm Đồng"

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu Trung tâm Văn hoá Thể thao tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc họp có sự tham gia của BCH Hội Kiến Trúc Sư Lâm Đồng và một số hội viên Hội KTS.Quay lại