Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

02_PHAN_KHU_copy

Sinh hoạt chuyên đề

Ngày 23/8/2011, tại Hội quán Kiến trúc (116A, đường 3/2 Tp. Đà Lạt) đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề "Tư vấn phản biện 05 đồ án thiết kế Sân vận động - Trung tâm Văn hoá Thể thao tỉnh Lâm Đồng"

Cuộc họp có sự tham gia của BCH Hội KTS và một số hội viên của Hội.Quay lại