Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Thông báo "V/v Đăng ký tham dự liên hoan KTVN 2017 tại Đà Nẵng từ ngày 19/4 đến 23/4/2017"

Hội KTS Lâm Đồng thông báo đến toàn thể các hội viên về việc đăng ký tham dự liên hoan KTSVN 2017 Tại Đà Nẵng.

1. Các hội viên đăng ký tham dự liên hệ đăng ký với tổ trưởng.

2. Các tổ trưởng tập hợp danh sách người tham dự và gửi về văn phòng hội trước ngày 30/3/2017.

 

Trân trọng thông báo!.

 

 

 

 

 

 Quay lại