Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

anminh

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng An Minh

 


 

 

 

 

 

1/Địa chỉ trụ sở chính: 15 Lê Hồng Phong, phường 4, Thành phố ĐàLạt

Văn phòng đại diện: 15 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt

Điện thoại số: 063.3541500 / 3541501       – Fax: 063.3541501

Tài khoản số: 5400211000867

Ngân hàng giao dịch : Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng

2/ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Khảo sát địa hình;

- Lập dự án đầu tư  và xây dựng;

- Thẩm tra hồ sơ thiết kế;

- Giám sát thi công công trình;

- Điều hành dự án;

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

- Đầu tư, môi giới kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư, khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch;

- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường);

- Tư vấn lập dự án đầu tư, đấu thầu, thiết kế, giám sát công trình đường dây và trạm biến điện đến 35KV;

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy;

- Tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Tư vấn khảo sát địa chất;

- Tư vấn thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Tư vấn giám sát, thiết kế công trình thủy lợi.


Quay lại