Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng công ty

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH Kiến Trúc Lâm Đồng là một đơn vị tư vấn chuyên ngành quy hoạch, xây dựng, giao thông. Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng ở mức độ cao nhất những yêu cầu hợp lý của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tư vấn và xem đó là phương châm trong mọi hoạt động của công ty.

Để trở thành một trong những công ty tư vấn hàng đầu thì sự hài lòng của khách hàng là yếu tố cạnh tranh lớn nhất của công ty. Chúng tôi cam kết:

1. Hướng đến việc cung cấp những giải pháp, ý tưởng hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để tăng tối đa lợi ích cho Khách hàng, hài hòa với lợi ích xã hội.

2. Luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình, công nghệ để sản phẩm dịch vụ tư vấn của công ty đạt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả.

3. Lãnh đạo và nhân viên công ty được đào tạo nâng cao về kỹ năng và chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.

4. Ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu chế định pháp luật liên quan.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Không có hồ sơ bị trả về quá một lần liên quan đến các sai sót về mặt pháp lý, công năng sử dụng cũng như an toàn kết cấu.

2. 90% các sản phẩm đạt các yêu cầu về tiến độ theo cam kết với Khách hàng.

3. Ít nhất 20% cán bộ, nhân viên trong Công ty được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ trong mỗi năm.

4. 80% các đồ án quy hoạch, kiến trúc phải được báo cáo thông qua hội đồng phản biện trước khi hoàn thiện và giao cho Khách hàng.


Quay lại