Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Hội KTS Lâm Đồng Danh bạ hội viên rss
Họ tên Năm Sinh Vào hội Cơ quan Chi hội
KTS LÊ KIM HÀO
1975 2006 Công ty Mộc Cát Thuần

Tổ KTS hành nghề

KTS ĐẶNG PHƯỚC HÂN
1978 2011 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Bảo Lộc Tổ KTS Bảo Lộc
KTS TRẦN CÔNG HOÀ
1955 1984 Hưu trí

Tổ KTS Văn phòng Hội - Tổ phó

KTS LÊ HOÀNG
1945 1981 Công ty Cổ phần tư vấn ĐT & XD Nam Lâm Đồng Tổ KTS thành phố Bảo Lộc
KTS NGUYỄN HỮU HUÂN
1977 2011 Công ty TNHH Ngọc Hiền Tổ KTS hành nghề
KTS NGÔ THANH HÙNG
1976 2011 Công ty TNHH Ngô Thanh Hùng Tổ KTS hành nghề
KTS LÊ VĂN HÙNG
1978 2011 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Song Trang

Tổ KTS hành nghề

KTS VŨ XUÂN HÙNG
1960 1984 Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Hội - Trưởng Ban Kiểm tra - Tổ trưởng Tổ KTS Văn phòng Hội

KTS NGUYỄN VIỆT HÙNG
1985 2019 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Bất động sản Văn minh group. Tổ KTS hành nghề
KTS HUỲNH QUANG HUY
1975 2009 Công ty Cổ phần Kiến Thiết

Tổ KTS hành nghề

KTS TRẦN THỊ THU HƯƠNG
1982 2015 Sở Xây dựng Lâm Đồng Tổ KTS các đơn vị HCSN
KTS LÊ ĐỖ PHƯƠNG KHANH
1962 1994 Hưu trí

Tổ KTS Văn phòng Hội

KTS LÊ QUÝ BẢO KHÁNH
1983 2015 Hành nghề tự do Tổ KTS hành nghề
KTS TRẦN ĐỨC LỘC
1957 1984 Hưu trí

Tổ KTS Văn phòng hội

KTS TRIỆU VĨNH LỘC
1957 1984 Hưu trí

Tổ KTS Văn phòng hội

Quay lại