Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Hội KTS Lâm Đồng Danh bạ hội viên rss
Họ tên Năm Sinh Vào hội Cơ quan Chi hội
KTS TRẦN VĂN TOÀN
1977 2008 Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đà Lạt

Tổ KTS các đơn vị HCSN

KTS LÊ TỨ
1957 1985 Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng Tổ KTS Văn phòng hội - Chủ tịch Hội
KTS TRẦN VÕ CÁT TƯỜNG
1981 2011 Trường Đại học Yersin Đà Lạt Tổ KTS các đơn vị HCSN
KTS TRẦN ĐỨC THÀNH
1950 1981 Hưu trí

Tổ KTS Văn phòng hội

KTS NGUYỄN HOÀNG THẢO
1988 2019 Công ty TNHH Kiến trúc Ngọc Hiền Tổ KTS hành nghề
KTS NGUYỄN PHÚ THẮNG
1956 1984 Hưu trí

Tổ KTS Văn phòng Hội

KTS. BÙI BẢO THỊNH
1988 2015 Công ty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng Tổ KTS hành nghề
KTS TRIỆU VĂN THUẦN
1967 2006 Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt

Tổ KTS các đơn vị HCSN

KTS NGUYỄN PHẠM NHƯ THUỶ
1980 2009 Công ty TNHH Kiến Trúc Lâm Đồng

Uỷ viên BCH thường trực Hội KTS Lâm Đồng - Tổ trưởng Tổ KTS hành nghề

KTS NGUYỄN ĐỨC TRÍ
1978 2004 Hành nghề tự do

Tổ KTS hành nghề

KTS PHAN VĂN TRUNG
1976 2006 UBND tỉnh Lâm Đồng

Tổ KTS các đơn vị HCSN (Tổ phó)

KTS PHAN HỒNG TRƯỜNG
1973 2002 Sở Xây dựng Lâm Đồng

Tổ KTS các đơn vị HCSN

KTS NGÔ MINH UYÊN
1982 2011 Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt

Tổ KTS các đơn vị HCSN

KTS NGÔ THỊ HOÀI VÂN
1988 2016 Hành nghề tự do Tổ KTS các đơn vị HCSN
KTS NGUYỄN KHẮC VIỆT
1969 2006 Hành nghề tự do

Tổ KTS Văn phòng hội

Quay lại