Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

images767186_A

“Cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai” [25/04/2012]

Ngày 24/4, các đồng chí Huỳnh Đức Hoà - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW (khoá IX) về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết 07-NQ/TU về “Đổi mới môi trường thu hút đầu tư giai đoạn 2006-2011 của tỉnh Lâm Đồng” và thông qua Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 13 (khoá XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

 

Sau khi có Nghị quyết 26-NQ/TW, Luật Đất đai năm 2003, Lâm Đồng nhanh chóng cụ thể hoá các nội dung của nghị quyết, Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn, từng bước đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp.

Hiện toàn tỉnh có trên 997 ngàn ha đất tự nhiên, trong đó nhóm đất nông nghiệp trên 900 ngàn ha, đất phi nông nghiệp trên 53 ngàn ha, đất chưa sử dụng trên 23,7 ngàn ha. Nhìn chung, toàn bộ diện tích các loại đất trong tỉnh đã được đưa vào quản lý, sử dụng có hiệu quả; đối với diện tích đất chưa sử dụng (chiếm 2,43%) chủ yếu là đất đồi do các đơn vị chủ rừng quản lý sẽ được khai thác đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác quản lý, sử dụng đất ở một số nơi vẫn chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai; chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ với quy hoạch ngành; công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai triển khai chậm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai…

Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh uỷ, môi trường đầu tư tại Lâm Đồng ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch và thân thiện, tạo được sự đồng tình trong cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân. Trong giai đoạn 2006-2011, Lâm Đồng đã thu hút được 851 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 102 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện, thì kết quả thu hút đầu tư trong những năm qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Tiến độ thực hiện của nhiều dự án còn chậm, gây lãng phí nguồn lực, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng dự án. Đến cuối năm 2011, số vốn đăng ký của các dự án được thoả thuận hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư khá lớn nhưng tỷ lệ vốn triển khai chỉ mới đạt 14%...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Hoà đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 07-NQ/TU. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo: Để công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nề nếp, thời gian tới các ngành, các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức triển khai đúng quy trình trong công tác sử dụng đất trong phát triển nông nghiệp, trồng rừng, quy hoạch đô thị; khi tiến hành quy hoạch cấp đất đô thị nên chú ý những vị trí thuận lợi phải dành để cho thuê sinh lợi.

Đối với công tác thu hút đầu tư, cần chú trọng kiểm tra các dự án đầu tư sai mục đích, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý đầu tư; phân định rõ ràng quyền lợi, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp trong giải quyết các vấn đề liên quan tới dự án đầu tư; tiếp tục cải tiến công tác quảng bá, thu hút đầu tư; tăng cường hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án…

Đối với Chương trình của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 13, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu viết ý kiến, kiến nghị của mình vào bản thông báo và gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ để tổng hợp./.Quay lại