Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

duanphe_duyet

Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng Lần thứ I [10/09/2012]

Nhằm biểu dương những tác phẩm kiến trúc có ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Nhằm cổ vũ KTS sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng tổ chức xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật trong đó có bộ môn kiến trúc.

Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng gửi kèm theo thông báo này thể lệ cuộc thi, rất mong các Hội viên, Kiến trúc sư trong tỉnh tích cực tham gia.

 

 

 

Lưu ý: Hồ sơ dự thi xin gửi về:

HỘI KIẾN TRÚC SƯ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 116A đường 3 tháng 2 – TP. Đà Lạt

Thời gian nhận tác phẩm: trước ngày 15/09/2012Quay lại