Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

chuong_trinh

Tổ chức chương trình Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD 1-2024) dành cho KTS hành nghề [05/03/2024]

Nhầm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề theo Luật Kiến trúc 2019, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo Phát triển nghề nghiệp liên tục CPD 1 – 2024. Chương trình diễn ra vào ngày 22 và 23/3/2024 theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Kiến trúc và quy hoạch xây dựng Việt Nam trong cạnh tranh hội nhập”.

 

 

 

 

 Quay lại