Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

posteratools700

Add-In A-Tools - Tạo báo cáo động, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet nhiều người dùng chung

Add-In A-Tools - Tạo báo cáo động, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet nhiều người dùng chung

 

poster-atools-700

Add-in A-Tools 2017

(The New Version!)

 

Version 7.2.0.5 ngày cập nhật: 18/04/2017 (dd/MM/yyyy) - Tuyệt đỉnh kung fu Excel!

Để biết các tính năng mới và những nâng cấp quan trọng của phiên bản mới, nhấp chuột vào đây để xem chi tiết.
Add-In A-Tools là một công cụ (add-in) chạy trong môi trường Microsoft Excel (32-bit & 64-bit).

1.Soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng: - Để chia sẻ tệp dữ liệu Excel cho nhiều người dùng trong mạng, nếu không có công cụ thì chỉ có một phương pháp là Share full thư mục chứa file Excel đó (cách của Excel). Theo cách này, các máy trong mạng đều có thể truy cập vào copy và thậm chí xoá hẳn tệp dữ liệu này. Người chủ của tệp Excel này chỉ có thể gửi trọn cả tệp mà rất khó che dấu những sheets hay vùng dữ liệu riêng của mình. Còn các vấn đề khác như cho người dùng truy cập vào vùng dữ liệu nhưng có các quyền: chỉ đọc, soạn thảo, giới hạn bao nhiêu người được kết nối,....không thể làm được. - Với Add-In A-Tools cho phép soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng. Công cụ này cho phép người dùng quản trị dữ liệu Excel qua mạng một cách mạnh mẽ, có thể kết nối các bảng tính, vùng dữ liệu qua TCP/IP (không phải share full thư mục), quản trị các kết nối tới vùng dữ liệu, phân quyền cho từng nhóm người dùng, khi dữ liệu tại một máy thay đổi thì các máy khác trong mạng được cập nhật ngay lập tức (sau khoảng ~ 1 mili giây).

 

Chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet cho nhiều người cùng mở một lúc soạn thảo

(So sánh tính năng chia sẻ Excel qua mạng của Add-in A-Tools với Google Docs, Microsoft Office 365)

2.Truy vấn dữ liệu động trong bảng tính Excel: - Tạo bảng dữ liệu động bởi việc sử dụng các hàm với ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) T-SQL. Cho phép kết nối với các CSDL bên trong và bên ngoài như : Excel, Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, Firebird,… vào bảng tính Excel. - Với công cụ SQL Builder sẽ giúp người dùng tạo công thức truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dùng có thể tạo ra những báo cáo trong bảng tính Excel có độ phức tạp cao, được lọc theo nhiều điều kiện, liên kết với các nguồn dữ liệu khác nhau, đảm bảo độ chính xác, ổn định và tốc độ xử lý nhanh.

Báo cáo động trong Excel và A-Tools. Lọc dữ liệu nhiều điều kiện trong Excel và A-Tools dễ dàng

 

Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL trên bảng tính Excel

3.Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách nhiều cột trong Excel và Add-in A-Tools:

 

4. Hàm thống kê theo màu sắc kết hợp nhiều điều kiện trong Excel

5. Các chức năng khác:
  • Tạo công thức thống kê kết hợp với nhiều điều kiện.
  • Chuyển đổi mã văn bản, số thành chữ, ….
  • Hỗ trợ lập trình: Ngoài giao diện người dùng, A-Tools còn hỗ trợ các hàm API và các đối tượng COM như BSNetwork để những người phát triển ứng dụng lập trình kết hợp cùng A-Tools nhằm khai thác tối đa năng lực của A-Tools, tăng sức mạnh cho ứng dụng của mình.

So sánh tính năng 2 phiên bản "A-Tools Free" và "A-Tools Pro"

so-sanh-atools-free-and-pro

(*) A-Tools Free là phiên bản miễn phí.

(*) A-Tools Pro là phiên bản thương mại. Giá một phiên bản là xxx.xxx đồng.

Khách hàng mua A-Tools Pro sẽ được BLUESOFTS hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp về kỹ thuật sử dụng A-Tools, tạo báo cáo hoàn chỉnh cho doanh nghiệp mình trên Excel.

(Khi chưa đăng kí bản quyền, A-Tools Pro cho phép chạy trong 15 ngày, quá thời gian A-Tools Pro vẫn chạy hầu hết tất cả các chức năng trừ chức năng soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng.)

 

Chi tiết tham khảo thêm tại: http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-mang.html


Quay lại