Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Giới thiệu về Công ty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng

Công ty Kiến trúc Lâm Đồng được Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng thành lập từ năm 1995, dưới tên gọi Công ty Kiến trúc Đà Lạt. - Năm 2001 chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, với tên gọi là Công ty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-KTS ngày 06 tháng 01 năm 2001 của Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng.

xem chi tiết
Quay lại