Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Hội KTS Lâm Đồng Danh bạ hội viên rss
Họ tên Năm Sinh Vào hội Cơ quan Chi hội
KTS NGUYỄN VINH BÁCH
1986 2016 Công ty TNHH Kiến trúc La Bàn Tổ KTS Văn phòng hội
KTS ĐINH TRƯƠNG ĐỨC BẢO
1971 2008 Hành nghề tự do

Tổ KTS thành phố Đà Lạt

KTS. HỒ QUỐC BẢO
1983 2014 Công ty TNHH TV-TK-XD Dalahome Tổ KTS Văn phòng hội
KTS NGUYỄN HOÀNG THÁI BẢO
1986 2014 Công ty CP Du lịch Lâm Đồng Tổ KTS Đại học Yersin Đà Lạt
KTS TRẦN QUỐC BẢO
1979 2011 Hành nghề tự do Tổ KTS thành phố Bảo Lộc
KTS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
1979 2005 Hành nghề tự do Tổ KTS Văn phòng hội
KTS. PHẠM VĂN CƯỜNG
1978 2013 Sở Xây dựng Lâm Đồng Tổ KTS Sở Xây dựng Lâm Đồng
KTS. TRẦN BẢO CHÂU
1981 2014 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến xây tổ Tổ KTS Văn phòng hội
KTS BÙI THANH CHUNG
1975 2011 Phòng QLĐT Tp Bảo Lộc Tổ KTS thành phố Bảo Lộc
KS PHẠM THÀNH DANH
1972 2004 Hành nghề tự do

Tổ KTS Văn phòng hội

KTS BÙI THỊ KIM DUNG
1973 2003 Công ty Tư Vấn Xây Dựng Đăng Linh

Tổ KTS Khối doanh nghiệp - Tổ trưởng - Ủy viên BCH

KTS. NGUYỄN NGỌC DŨNG
1977 2014 Sở Xây dựng Lâm Đồng Tổ KTS Sở Xây dựng Lâm Đồng
KTS PHẠM VĂN THANH DŨNG
1956 1988 Công ty TNHH TVTKXD Kiến Khang

Tổ KTS Văn phòng hội

KTS PHẠM TRƯỜNG GIANG
1977 2015 Hành nghề tự do Tổ KTS Văn phòng hội
KTS TRẦN QUỲNH GIAO
1957 1994 Hành nghề tự do

Tổ KTS Văn phòng hội

Quay lại