Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

banner1
Hội KTS Lâm Đồng Danh bạ hội viên rss
Họ tên Năm Sinh Vào hội Cơ quan Chi hội
KTS Nguyễn Văn Lập
1931 1972 Hội KTS Lâm Đồng

 

KTS Lê Tứ
1957 1985 Ban QLDA Đầu tư xây dựng Lâm Đồng
KTS Nguyễn Văn Pháp
1961 1994 Công ty Kiến Trúc Lâm Đồng
KTS Vũ Xuân Sơn
1962 1994 Công ty Tư Vấn Xây Dựng Lâm Đồng

 

KTS Nguyễn Phú Thắng
1956 1984 Công ty Kiến Trúc Đà Lạt

 

Ông Đỗ Tế Dương
1935 1985 Hội KTS Lâm Đồng

 

KTS Phạm Văn Thanh Dũng
1956 1988 Công ty Togi

 

KTS Lê Hoàng
1945 1981 Công ty Tổng Hợp Nam Lâm Đồng
KTS Trần Quỳnh Giao
1957 1994 Cơ sở TK Thành Tín Đà Lạt

 

KTS Trần Công Hòa
1955 1984 Ban QLDA Trường TC Du lịch Đà Lạt

 

KTS Vũ Xuân Hùng
1960 1984 VP UBND TP Đà Lạt

 

KTS Lê Đỗ Phương Khanh
1962 1994 Công ty Tư Vấn Xây Dựng Lâm Đồng

 

KTS Triệu Vĩnh Lộc
1957 1984 Sở Xây Dựng Lâm Đồng

 

KTS Trần Đức Lộc
1957 1984 Sở Xây Dựng Lâm Đồng

 

KTS Hồ Minh Phúc
1967 1997 Sở Xây Dựng Lâm Đồng

 

Quay lại