Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Hội KTS Lâm Đồng Danh bạ hội viên rss
Họ tên Năm Sinh Vào hội Cơ quan Chi hội
KTS NGUYỄN HOÀNG THẢO
1988 2019 Công ty TNHH Kiến trúc Ngọc Hiền. Tổ KTS Văn phòng Hội
KTS NGUYỄN NGỌC SƠN
1989 2019 Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Lâm Hà Tổ KTS Văn phòng Hội
KTS NGUYỄN VIỆT HÙNG
1985 2019 Công ty TNHH Bất động sản Thinh Land và Cổ phần Kiến thiết SJC Tổ KTS Văn phòng Hội
KTS NGUYỄN VINH BÁCH
1986 2016 . Tổ KTS văn phòng hội
KTS NGÔ THỊ HOÀI VÂN
1988 2016 Trường đại học Yersin Đà Lạt Tổ KTS đại học Yersin Đà Lạt
KTS TRẦN QUỐC BẢO
1979 2011 Phòng QLĐT Bảo Lộc Tổ KTS thành phố Bảo Lộc
KTS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
1979 2011 Phòng KT-HT huyện Lâm Hà Tổ KTS văn phòng hội
KTS NGUYỄN HOÀNG THÁI BẢO
1986 2014 Công ty CPTVTKKTXD Thiên Nam Tổ KTS đại học Yersin Đà Lạt
KTS. PHẠM VĂN CƯỜNG
1978 2013 Sở Xây dựng Lâm Đồng Tổ KTS Sở Xây dựng Lâm Đồng
KTS. HỒ QUỐC BẢO
1983 2014 . Tổ KTS văn phòng hội
KTS. TRẦN BẢO CHÂU
1981 2014 Công ty tư vấn thủy lợi Lâm Đồng Tổ KTS văn phòng hội
KTS. NGUYỄN NGỌC DŨNG
1977 2014 Sở Xây dựng Lâm Đồng Tổ KTS sở xây dựng Lâm Đồng
KTS PHẠM TRƯỜNG GIANG
1977 2015 Công ty TNHH Phố Việt Tổ KTS văn phòng hội
KTS LÊ QUÝ BẢO KHÁNH
1983 2015 Sở Xây dựng Lâm Đồng Tổ KTS sở xây dựng Lâm Đồng
KTS. NGUYỄN VĂN NGUYÊN
1981 2014 . Tổ KTS văn phòng hội
Quay lại